Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2015:31

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2015.