Områden: Inkomstskatt (Begränsat skattskyldigas inkomster)

Löpnr: SKVFS 2018:17

beslutade den 10 december 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

Dessa föreskrifter ska tillämpas på skattedeklarationer som lämnas fr.o.m. den 1 januari 2019.