Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:22

beslutade den 13 december 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas för beskattningsåret 2019.

Beträffande beskattningsår 2018, se SKVFS 2017:16