Områden: Bokföring & redovisning, Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2018:29

beslutade den 17 december 2018.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:24) om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister.