Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2022:3

beslutade den 30 maj 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 juli 2022 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2022.

Länk till den ändrade föreskriften (SKVFS 2021:29).