Förmån av att kunna använda arbetsgivarens bil för privata resor är som regel skattepliktigt.

Förmån av fritt drivmedel samt trängselskatt och infrastrukturavgifter ingår inte i bilförmånen.