På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 20 dec 2016. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 20 dec 2016. För att se den senaste informationen, klicka här.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-22 Ställningstagande
2016-12-21 Ställningstagande
2016-12-21 Ställningstagande
2016-12-20 Allmänt råd
2016-12-20 Allmänt råd
2016-12-20 Vägledning
Sidan Vad innebär F-skuldsanering? har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Vägledning
2016-12-20 Rättsfallskommentar
2016-12-20 Rättsfallskommentar
2016-12-20 Rättsfallskommentar
2016-12-20 Rättsfallskommentar
2016-12-20 Utgåvenotis
2016-12-20 Utgåvenotis
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Allmänt råd
2016-12-19 Ställningstagande
2016-12-19 Ställningstagande
2016-12-19 Föreskrift
2016-12-19 Föreskrift
2016-12-19 Föreskrift
2016-12-19 Föreskrift
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Meddelande
2016-12-19 Vägledning
2016-12-19 Vägledning
2016-12-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ett skattetillägg ska i vissa fall undanröjas även om personen har avlidit efter det att skattetillägget har påförts
2016-12-19 Vägledning
2016-12-18 Ställningstagande
2016-12-18 Ställningstagande
2016-12-16 Vägledning
Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2016-12-16 Vägledning
2016-12-16 Vägledning
Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2016-12-16 Vägledning
2016-12-16 Ställningstagande
2016-12-16 Ställningstagande
2016-12-16 Ställningstagande
2016-12-16 Ställningstagande
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
Sidan Vad innebär skuldsanering? har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
Sidan ”När ska Skatteverket ansöka om konkurs” har skrivits om med anledning av ändrade riktlinjer för skattebetalning
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
Sidan Frivilligt skattskyldig har tillkommit med anledning av en lagändring som träder ikraft den 15 december 2016.
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Vägledning
Ställningstagande: Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt
2016-12-15 Vägledning
2016-12-15 Ställningstagande
2016-12-15 Ställningstagande
2016-12-15 Utgåvenotis
2016-12-15 Utgåvenotis
2016-12-14 Ställningstagande
2016-12-14 Ställningstagande
2016-12-14 Vägledning
Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016
2016-12-14 Vägledning
2016-12-14 Vägledning
Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016
2016-12-14 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
Rättsfallskommentar: Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB gäller även när efterarvsrätten föreskrivs i ett testamente
2016-12-13 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
2016-12-13 Vägledning
2016-12-12 Vägledning
2016-12-12 Vägledning
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Föreskrift
2016-12-12 Allmänt råd
2016-12-12 Allmänt råd
2016-12-12 Vägledning
Ställningstagande: Lägerarrangemang, mervärdesskatt
2016-12-12 Vägledning
2016-12-09 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
2016-12-09 Vägledning
2016-12-08 Ställningstagande
2016-12-08 Ställningstagande
2016-12-07 Ställningstagande
2016-12-07 Ställningstagande
2016-12-07 Rättsfallskommentar
2016-12-07 Rättsfallskommentar
2016-12-07 Vägledning
Rättsfall: Internetbaserad sjukvård
2016-12-07 Vägledning
2016-12-06 Vägledning
2016-12-06 Vägledning
2016-12-06 Vägledning
Ställningstagande: Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2
2016-12-06 Vägledning
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Föreskrift
2016-12-05 Allmänt råd
2016-12-05 Allmänt råd
2016-12-05 Vägledning
Sidan Fastighetsavgift och fastighetsskatt har tillkommit med anledning av ett nytt ställningstagande
2016-12-05 Vägledning
2016-12-02 Ställningstagande
2016-12-02 Ställningstagande
2016-12-01 Vägledning
Förtydligande: Import av vissa varor av lågt värde omfattas av skattefrihet
2016-12-01 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Konferensarrangemang, mervärdesskatt
2016-11-29 Vägledning
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-29 Ställningstagande
2016-11-28 Föreskrift
2016-11-28 Föreskrift
2016-11-28 Allmänt råd
2016-11-28 Allmänt råd
2016-11-28 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Ackumulerad inkomst, fördelningstid för inkomst i handelsbolag eller kommanditbolag
2016-11-28 Vägledning
2016-11-28 Ställningstagande
2016-11-28 Ställningstagande
2016-11-25 Vägledning
Ställningstagande: Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter för pensionärer
2016-11-25 Vägledning
2016-11-25 Ställningstagande
2016-11-25 Ställningstagande
2016-11-24 Vägledning
Ställningstagande: Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2016-11-24 Vägledning
2016-11-24 Ställningstagande
2016-11-24 Ställningstagande
2016-11-24 Vägledning
2016-11-24 Vägledning
2016-11-24 Ställningstagande
2016-11-24 Ställningstagande
2016-11-21 Allmänt råd
2016-11-21 Allmänt råd
2016-11-21 Föreskrift
2016-11-21 Föreskrift
2016-11-19 Utgåvenotis
2016-11-19 Utgåvenotis
2016-11-18 Ställningstagande
2016-11-18 Ställningstagande
2016-11-18 Vägledning
Ställningstagande: Uttrycket bara ett fåtal år i 19 kap. och 20 kap. IL
2016-11-18 Vägledning
2016-11-18 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Näringsbidrag med viss återbetalningsskyldighet
2016-11-18 Vägledning
2016-11-17 Vägledning
Förtydligande: Prispengar i samband med hästkapplöpning
2016-11-17 Vägledning
2016-11-14 Meddelande
2016-11-14 Meddelande
2016-11-11 Vägledning
Förtydligande: Visst kontrollmaterial som inte omfattas av begreppet avstämningsuppgifter
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Vägledning
Riktlinjer: Ändrade riktlinjer för skattebetalning
2016-11-11 Vägledning
2016-11-11 Ställningstagande
2016-11-11 Ställningstagande
2016-11-10 Vägledning
Förtydligande: Befrielse från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Förtydligande: Exempel på när skönsbeskattning kan ske enligt avstämningsuppgifter
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Förtydligande: Skattetillägg om expansionsfonden inte har redovisats när verksamheten har upphört?
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Förtydligande: Skattetillägg när periodiseringsfonder inte redovisats när verksamheten har upphört?
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import
2016-11-10 Vägledning
2016-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter
2016-11-10 Vägledning
2016-11-08 Vägledning
2016-11-08 Vägledning
2016-11-08 Ställningstagande
2016-11-08 Ställningstagande
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
Rättsfallskommentar: Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-03 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2016-11-02 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2016-11-02 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2016-11-02 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
2016-11-02 Vägledning
2016-11-01 Ställningstagande
2016-11-01 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-31 Ställningstagande
2016-10-27 Vägledning
2016-10-27 Vägledning
2016-10-26 Rättsfallskommentar
2016-10-26 Rättsfallskommentar
2016-10-25 Vägledning
Lagändring: Beslut om bevissäkring kan sekretessbeläggas
2016-10-25 Vägledning
2016-10-24 Allmänt råd
2016-10-24 Allmänt råd
2016-10-24 Meddelande
2016-10-24 Meddelande
2016-10-24 Meddelande
2016-10-24 Meddelande
2016-10-24 Allmänt råd
2016-10-24 Allmänt råd
2016-10-24 Ställningstagande
2016-10-24 Ställningstagande
2016-10-24 Ställningstagande
2016-10-24 Ställningstagande
2016-10-19 Vägledning
2016-10-19 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
Ställningstagande: Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Rättsfallskommentar
2016-10-14 Rättsfallskommentar
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-14 Vägledning
2016-10-13 Vägledning
Ställningstagande: Uppgifter om förbjudet lån i en revisionsberättelse kan påverka uttag av skattetillägg
2016-10-13 Vägledning
2016-10-11 Vägledning
Förtydligande: Sidan Avdragsrätt vid blandad verksamhet har fått ett nytt avsnitt om holdingbolag och riskkapitalbolag
2016-10-11 Vägledning
2016-10-11 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet ”Förvärv av dotterbolag” på sidan Organisationskostnader m.m. skrivits om
2016-10-11 Vägledning
2016-10-10 Vägledning
Nytt ställningstagande; Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2016-10-10 Vägledning
2016-10-07 Vägledning
Sidan sekretessregler som gäller alla myndigheter har fått ett nytt avsnitt om upphandlingssekretess.
2016-10-07 Vägledning
2016-10-07 Ställningstagande
2016-10-07 Ställningstagande
2016-10-05 Vägledning
2016-10-05 Vägledning
2016-10-04 Ställningstagande
2016-10-04 Ställningstagande
2016-10-03 Meddelande
2016-10-03 Meddelande
2016-10-03 Allmänt råd
2016-10-03 Allmänt råd
2016-10-03 Vägledning
Lagändring: Enligt OSL kan beslut om betalningssäkring sekretessbeläggas
2016-10-03 Vägledning
2016-10-03 Vägledning
Sidan Generella regler för ärenden i domstol har skrivits om med anledning av nya regler om offentlighet och sekretess i domstol.
2016-10-03 Vägledning
2016-10-01 Utgåvenotis
2016-10-01 Utgåvenotis
2016-09-29 Ställningstagande
2016-09-29 Ställningstagande
2016-09-27 Vägledning
Förtydligande: Betalningssäkring av en ännu inte fastställd fordran får inte beslutas innan den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut.
2016-09-27 Vägledning
2016-09-27 Vägledning
2016-09-27 Vägledning
2016-09-27 Vägledning
2016-09-27 Vägledning
2016-09-26 Föreskrift
2016-09-26 Föreskrift
2016-09-26 Ställningstagande
2016-09-26 Ställningstagande
2016-09-26 Rättsfallskommentar
2016-09-26 Rättsfallskommentar
2016-09-23 Vägledning
Lagändring: Ny lag om uppgiftsskyldighet när myndigheter samverkar mot organiserad brottslighet
2016-09-23 Vägledning
2016-09-22 Vägledning
Ställningstagande: En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul
2016-09-22 Vägledning
2016-09-22 Vägledning
Ställningstagande: En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul
2016-09-22 Vägledning
2016-09-16 Vägledning
Ställningstagande: Om en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul så har köparen rätt till värdeminskningsavdrag den dag äganderätten övergår enligt avtalet
2016-09-16 Vägledning
2016-09-15 Vägledning
Sakrättsligt skydd vid pantsättning av fordran
2016-09-15 Vägledning
2016-09-13 Vägledning
2016-09-13 Vägledning
2016-09-13 Rättsfallskommentar
2016-09-13 Rättsfallskommentar
2016-09-12 Ställningstagande
2016-09-12 Ställningstagande
2016-09-09 Ställningstagande
2016-09-09 Ställningstagande
2016-09-07 Ställningstagande
2016-09-07 Ställningstagande
2016-09-07 Ställningstagande
2016-09-07 Ställningstagande
2016-09-07 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostaden funktion.
2016-09-07 Vägledning
2016-09-06 Utgåvenotis
2016-09-06 Utgåvenotis
2016-09-05 Ställningstagande
2016-09-05 Ställningstagande
2016-08-31 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket kan endast vara beskattningsmyndighet för importer när det anses finnas en deklarant.
2016-08-31 Vägledning
2016-08-30 Ställningstagande
2016-08-30 Ställningstagande
2016-08-26 Utgåvenotis
2016-08-26 Utgåvenotis
2016-08-25 Ställningstagande
2016-08-25 Ställningstagande
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Meddelande
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Allmänt råd
2016-08-23 Föreskrift
2016-08-23 Föreskrift
2016-08-23 Föreskrift
2016-08-23 Föreskrift
2016-08-22 Vägledning
2016-08-22 Vägledning
2016-08-22 Vägledning
Förtydligande: Köparens skyldighet att ange sitt VAT-nummer.
2016-08-22 Vägledning
2016-08-22 Vägledning
Vilken procentsats ska användas när den skattskyldige inte visar hur fördelning ska ske och det finns flera skattesatser under året.
2016-08-22 Vägledning
2016-08-22 Vägledning
Förtydligande: Tillsatser till livsmedel som till exempel kolsyra är också livsmedel och skattesatsen för mervärdesskatt ska vara 12 procent
2016-08-22 Vägledning
2016-08-19 Vägledning
Ställningstagande: Bränslefördelning när flera bränslen förbrukas samtidgt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el
2016-08-19 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016.
2016-08-18 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
2016-08-18 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Bränslefördelning när flera bränslen förbrukats samtidigt för att producera både skattepliktig och icke skattepliktig el
2016-08-17 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Kommunala aktiebolags användning av luftfartyg
2016-08-17 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Skattebefrielse för luftfartygsbränsle
2016-08-17 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Kommunala bolags användning av fartyg
2016-08-17 Vägledning
2016-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Skattebefrielse för fartygsbränsle
2016-08-17 Vägledning
2016-08-12 Vägledning
2016-08-12 Vägledning
2016-08-10 Vägledning
2016-08-10 Vägledning
2016-07-30 Vägledning
Fler arbeten räknas som rutarbete från och med den 1 augusti 2016
2016-07-30 Vägledning
2016-07-29 Vägledning
2016-07-29 Vägledning
2016-07-29 Vägledning
2016-07-29 Vägledning
2016-07-28 Rättsfallskommentar
2016-07-28 Rättsfallskommentar
2016-07-25 Vägledning
Lagändring: Åtagande från värdepapperscentral som hör hemma i en annan EES-stat än Sverige ska lämnas på fastställt formulär.
2016-07-25 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-11 Vägledning
2016-07-10 Utgåvenotis
2016-07-10 Utgåvenotis
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Vägledning
Lagändring: En ekonomisk förening med investerande medlemmar anses ändå tillämpa lika rösträtt.
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Rättsfallskommentar
2016-07-07 Rättsfallskommentar
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Vägledning
2016-07-07 Vägledning
Förtydligande: Belopp som skiftas ut när en förening likvideras omfattas inte av avdragsrätten i 39 kap. 23 § IL.
2016-07-07 Vägledning
2016-07-06 Vägledning
Rättsfall: Skattepliktig ersättning enligt A-SINK
2016-07-06 Vägledning
2016-07-06 Rättsfallskommentar
2016-07-06 Rättsfallskommentar
2016-07-06 Ställningstagande
2016-07-06 Ställningstagande
2016-07-05 Ställningstagande
2016-07-05 Ställningstagande
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Vägledning
Ställningstagande: Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdeskatt
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Vägledning
2016-07-05 Ställningstagande
2016-07-05 Ställningstagande
2016-07-05 Vägledning
HFD – Korrigeringsregeln är tillämplig vid ändrade, men i och för sig marknadsmässiga, avtalsvillkor
2016-07-05 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
Ställningstagande: nya miljöbilar våren 2016
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
Ställningtagande: rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
Förtydligande: närmast jämförbara bil
2016-07-04 Vägledning
2016-07-04 Vägledning
Föreskrift: ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån
2016-07-04 Vägledning
2016-07-02 Utgåvenotis
2016-07-02 Utgåvenotis
2016-07-01 Lagar & förordningar
2016-07-01 Lagar & förordningar
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Ställningstagande
2016-07-01 Rättsfallskommentar
2016-07-01 Rättsfallskommentar
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Ändrat ställningstagande: Utländska juridiska personer får revideras med stöd av 41 kap. 3 § 2 SFL.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes ytterligare förutsättningar för att kunna medges avdrag för biogas som förbrukas för uppvärming.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. 1 juli 2016 infördes ytterligare förutsättningar för att kunna medges avdrag för biogas som förbrukas eller säljs som motorbränsle.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 reglerar 7 kap. 4 § LSE endast avdragsrätt för biogas som förbrukas som motorbränsle, inte för uppvärmning.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes en ny bestämmelse i 6 a kap. LSE som behandlar skattebefrielse för vissa flytande biobränslen som förbrukas för uppvärmning (6 a kap. 2 b § LSE). Följdändringar i 7 kap. 1 och 3 §§ LSE.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 ändrades 9 kap. 2 § LSE vad gäller återbetalning av skatt för förbrukning av bränsle på ett sådant sätt som medför skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
Lagändring: Fr.o.m. den 1 juli 2016 infördes nya regler för skattebefrielser på bränsleområdet som utgör statligt stöd, vilket innebär ändrade regler för vissa återbetalningar.
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-07-01 Vägledning
2016-06-30 Rättsfallskommentar
2016-06-30 Rättsfallskommentar
2016-06-30 Vägledning
2016-06-30 Vägledning
2016-06-30 Rättsfallskommentar
2016-06-30 Rättsfallskommentar
2016-06-29 Rättsfallskommentar
2016-06-29 Rättsfallskommentar
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Vägledning
Rättsfall: Ersättning till komplementär för förvaltning var omsättning av tjänster enligt ML
2016-06-29 Vägledning
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-29 Ställningstagande
2016-06-28 Ställningstagande
2016-06-28 Ställningstagande
2016-06-28 Rättsfallskommentar
2016-06-28 Rättsfallskommentar
2016-06-28 Vägledning
2016-06-28 Vägledning
2016-06-28 Föreskrift
2016-06-28 Föreskrift
2016-06-27 Meddelande
2016-06-27 Meddelande
2016-06-27 Allmänt råd
2016-06-27 Allmänt råd
2016-06-27 Meddelande
2016-06-27 Meddelande
2016-06-27 Meddelande
2016-06-27 Meddelande
2016-06-27 Allmänt råd
2016-06-27 Allmänt råd
2016-06-27 Allmänt råd
2016-06-27 Allmänt råd
2016-06-23 Vägledning
Rättsfall: Vägrad fastställelse av offentligt ackord då verksamheten skulle avvecklas
2016-06-23 Vägledning
2016-06-23 Vägledning
Förtydligande: Leverans till fartygsoperatör via mellanman kan, beorende på vad parterna avtalat, antingen anses ha omsatts i ett led eller i två led
2016-06-23 Vägledning
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-22 Ställningstagande
2016-06-21 Vägledning
2016-06-21 Vägledning
2016-06-21 Vägledning
2016-06-21 Vägledning
2016-06-21 Rättsfallskommentar
2016-06-21 Rättsfallskommentar
2016-06-21 Allmänt råd
2016-06-21 Allmänt råd
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Vägledning
2016-06-20 Rättsfallskommentar
2016-06-20 Rättsfallskommentar
2016-06-20 Ställningstagande
2016-06-20 Ställningstagande
2016-06-17 Vägledning
2016-06-17 Vägledning
2016-06-17 Vägledning
Förtydligande: Exempel och förtydligande avseende när det ska anses vara fråga om hyra eller chartring av luftfartyg.
2016-06-17 Vägledning
2016-06-17 Vägledning
Förtydligande: Exempel och förtydligande avseende när det ska anses vara fråga om hyra eller chartring av fartyg.
2016-06-17 Vägledning
2016-06-16 Vägledning
Förtydligande: VMB kan inte tillämpas när endast en andel säljs i varan
2016-06-16 Vägledning
2016-06-16 Ställningstagande
2016-06-16 Ställningstagande
2016-06-15 Vägledning
Förtydligande: Betalning i bitcoin
2016-06-15 Vägledning
2016-06-15 Vägledning
Rättsfall: Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete.
2016-06-15 Vägledning
2016-06-14 Vägledning
Självkostnadspris
2016-06-14 Vägledning
2016-06-14 Ställningstagande
2016-06-14 Ställningstagande
2016-06-13 Föreskrift
2016-06-13 Föreskrift
2016-06-13 Meddelande
2016-06-13 Meddelande
2016-06-13 Meddelande
2016-06-13 Meddelande
2016-06-13 Meddelande
2016-06-13 Meddelande
2016-06-13 Vägledning
2016-06-13 Vägledning
2016-06-13 Allmänt råd
2016-06-13 Allmänt råd
2016-06-13 Allmänt råd
2016-06-13 Allmänt råd
2016-06-13 Vägledning
Förtydligande: Gatukostnadsersättning är inte omsättning
2016-06-13 Vägledning
2016-06-10 Vägledning
Förtydligande: Användning av luftfartyg i taxiflygverksamhet
2016-06-10 Vägledning
2016-06-10 Vägledning
Förtydligande: Skattebefrielse för luftfartygsbränsle
2016-06-10 Vägledning
2016-06-10 Vägledning
Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av fartyg för annat än privat ändamål samt förtydligande av taxibåtstrafik.
2016-06-10 Vägledning
2016-06-10 Vägledning
Förtydligande: Skattebefrielse för fartygsbränsle
2016-06-10 Vägledning
2016-06-10 Utgåvenotis
2016-06-10 Utgåvenotis
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-09 Vägledning
2016-06-08 Vägledning
Rättsfall: Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete.
2016-06-08 Vägledning
2016-06-07 Rättsfallskommentar
2016-06-07 Rättsfallskommentar
2016-06-03 Rättsfallskommentar
2016-06-03 Rättsfallskommentar
2016-06-03 Ställningstagande
2016-06-03 Ställningstagande
2016-06-01 Vägledning
Nytt ställningstagande angående mervärdesskatt på stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik
2016-06-01 Vägledning
2016-06-01 Rättsfallskommentar
2016-06-01 Rättsfallskommentar
2016-05-31 Vägledning
Ställningstagande: Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt
2016-05-31 Vägledning
2016-05-31 Ställningstagande
2016-05-31 Ställningstagande
2016-05-30 Vägledning
Ställningstagande: Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-30 Vägledning
2016-05-27 Vägledning
2016-05-27 Vägledning
2016-05-27 Vägledning
2016-05-27 Vägledning
2016-05-27 Ställningstagande
2016-05-27 Ställningstagande
2016-05-27 Vägledning
Ställningstagande: Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna
2016-05-27 Vägledning
2016-05-26 Vägledning
2016-05-26 Vägledning
2016-05-26 Vägledning
Ändrat ställningstagande: Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt
2016-05-26 Vägledning
2016-05-26 Vägledning
Ändrat ställningstagande: ställningstagandet om skatteplikt vid olika former av factoring och fakturabelåning har ersatts med ställningstagande om skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet.
2016-05-26 Vägledning
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Rättsfallskommentar
2016-05-26 Rättsfallskommentar
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Ställningstagande
2016-05-26 Utgåvenotis
2016-05-26 Utgåvenotis
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Vägledning
Nytt justerat ställningstagande angående Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt
2016-05-23 Vägledning
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-23 Ställningstagande
2016-05-20 Rättsfallskommentar
2016-05-20 Rättsfallskommentar
2016-05-20 Ställningstagande
2016-05-20 Ställningstagande
2016-05-18 Rättsfallskommentar
2016-05-18 Rättsfallskommentar
2016-05-17 Vägledning
Nytt JO-beslut om tillämpningen av 10 kap. 27 § OSL.
2016-05-17 Vägledning
2016-05-16 Ställningstagande
2016-05-16 Ställningstagande
2016-05-13 Vägledning
2016-05-13 Vägledning
2016-05-13 Ställningstagande
2016-05-13 Ställningstagande
2016-05-13 Vägledning
2016-05-13 Vägledning
2016-05-12 Rättsfallskommentar
2016-05-12 Rättsfallskommentar
2016-05-12 Vägledning
Lagändring avseende vissa posttjänster och frimärken från och med den 1 april 2016.
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Lagändring: Ändring i 7 kap. 9 § ML med anledning av ny tullagstiftning
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Ändrat ställningstagande: ställningstagandet Beskattningsunderlag vid import har uppdaterats med anledning av ny tullag (2016:253)
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Lagändring: Ny tullag från och med 1 maj 2016
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Lagändring: Ändringar i ML med anledning av ny Tullag (2016:253)
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning
Lagändring: Ny tullag från och med 1 maj 2016
2016-05-12 Vägledning
2016-05-12 Vägledning