Rättslig vägledning är Skatteverkets webbplats där vi löpande publicerar rättslig information samlad på ett ställe. Det kan vara när ny lagstiftning börjar gälla, när vi kommenterat hur vi tolkat en dom eller beslutat vilken ställning Skatteverket ska ta i en fråga. Rättslig vägledning syftar till att beskriva de tolkningar som Skatteverket gör i olika frågor.

Informationen uppdateras löpande med Skatteverkets uppfattning så att den alltid hålls aktuell. Informationen vänder sig till medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt.

Alla löpande uppdateringar är markerade med en färgad bakgrund och datum för uppdateringen. Ingen information tas bort. Information som inte längre gäller markeras med en ram och rubriken Tidigare.

I februari varje år publiceras en ny årsutgåva. Information om tidigare utgåvor finns på sidan Arkiv.

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom rättar vi till dem så snabbt som möjligt. Om du hittar ett fel uppskattar vi om du kontaktar oss!