Arbete inom OECD och EU har resulterat i att många länder kommer att utbyta upplysningar om finansiella konton. De svenska finansiella instituten lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket som sedan skickar dessa vidare till respektive land som deltar i utbytet.

Referenser inom informationsutbyte med andra länder