Här beskrivs de regler som gäller för taxeringen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter 2022.

Nytt: 2021-09-13

Området har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2022.