Om evenemangsstödet har beslutats felaktigt eller med ett för högt belopp, blir stödmottagaren återbetalningsskyldig om denna har lämnat oriktig uppgift eller om det finns någon annan orsak och stödmottagaren borde ha insett felet.

När kan stödmottagaren bli återbetalningsskyldig?

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om förutsättningarna för hinder mot utbetalning är uppfyllda (27 § första stycket FSPE).

Skatteverket ska visa att stödmottagaren är återbetalningsskyldig

Det är Skatteverket som ska visa att en stödmottagare är återbetalningsskyldig för det evenemangsstöd som har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp om verket väljer att besluta om återkrav (jfr bl.a. HFD 2011 ref. 81).

Anstånd med betalning

Fordringsförordningen tillämpas på fordringar som staten har rätt till och som inte omfattas av IndrL, d.v.s. statliga enskilda fordringar (2 § första stycket fordringsförordningen).

Fordringsförordningen ger bl.a. Skatteverket möjlighet att medge anstånd med betalning av återkrav.

Kompletterande information

Kompletterande information om hantering av krav finns på sidan Borgenär i e-mål.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 ref. 81 [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar [1]
  • Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 [1]