Vilken skattesats som ska tillämpas beror på vad för slags vara som levereras eller tjänst som tillhandahålls.

Uppdaterat