Multinationella koncerner med en omsättning som uppgår till minst 7 miljarder kronor ska lämna land-för-land-rapport med vissa uppgifter om koncernens verksamhet. Rapporten får användas för analys och urval och ska komma olika länders skattemyndigheter till del genom automatiskt informationsutbyte. Underrättelse ska också lämnas om vilket företag i koncernen som lämnar land-för-land-rapport.