Upphovsrätt gäller inte till författningar, myndighetsbeslut, domar och yttranden eller till officiella översättningar av sådana texter (9 § första stycket Upphovsrättslagen).

Handböcker, lagkommentarer och upplysande skrifter och publikationer som har upprättats hos en myndighet omfattas av begränsad upphovsrätt. Detta innebär att man får kopiera, översätta, visa och framföra materialet om man anger källa och upphovsmannens namn i den utsträckning som god sed kräver (26a § andra stycket Upphovsrättslagen).

Datorprogram, undervisningsmaterial, forskningsmaterial och liknande omfattas av full upphovsrätt (26a § tredje stycket Upphovsrättslagen).