Film om sökfunktionen.

Sökfunktionen hjälper dig att hitta information på webbplatsen. Skriv in dina sökord i sökfältet och klicka på Sök.

  • Det spelar ingen roll om du söker med stora eller små bokstäver. En sökning på ”folkbokföring”, ”FOLKBOKFÖRING” och ”Folkbokföring” ger samma sökresultat.
  • Allmänna ord (och, men, om, hur etc.) i sökfrågan ignoreras om de inte ingår i en exakt frassökning. Sökningen ”flytta från Sverige” ger samma sökresultat som ”flytta Sverige”, till skillnad från ””flytta från Sverige”” (frassökning med citationstecken).

Sökresultat efter relevans 

Sökresultatet presenteras efter relevans. Relevans är ett sätt för sökfunktionen att ranka sökträffarna. Om träffen finns på en sida under fliken Vägledning presenteras den före en träff på en sida under fliken Regler & ställningstaganden. 

Formulera din sökfråga 

Sökresultatet påverkas av hur du formulerar din sökfråga. Tabellen visar hur du kan kombinera dina söktermer med booleska operatorer (AND, OR, NOT, +), söka med exakta fraser (”), trunkering (*) eller alternativ stavning (~).

Operator Beskrivning

AND, && Och: Hittar texter där båda orden förekommer, både ordet före och efter
operatorn.
Exempel på sökfråga: punktskatt AND tobak
Visar träffar som innehåller både punktskatt och tobak.

OR, || Eller: Hittar träffar där ett (eller flera) av orden förekommer i texten.
Exempel på sökfråga: mor OR moder
Visar träffar som innehåller antingen mor eller moder (eller båda orden).

NOT, !, - Uteslutning: Utesluter träffar som innehåller det ord som förekommer direkt efter
operatorn (utan mellanslag).
Exempel på sökfråga: punktskatt tobak NOT snus (punktskatt tobak -snus)
Visar träffar som innehåller punktskatt och/eller tobak, men inte snus.

+ Och: Hittar träffar där det ord som står direkt efter operatorn (utan mellanslag) måste
förekomma i texten.
Exempel på sökfråga: mor OR moder +adoption
Visar träffar som innehåller mor eller moder, och där ordet adoption måste ingå.

'' Exakt frassökning: Hittar träffar där den exakta frasen inom citationstecken måste
förekomma i texten.
Exempel på sökfråga: "bosatt utanför Sverige"
Visar enbart träffar där den exakta frasen "bosatt utanför Sverige" förekommer.

* Trunkering: Hittar träffar med alternativa ändelser på det prefix som står före
operatorn.
Exempel på sökfråga: Adopt*
Visar träffar för adoptera, adoption, adoptivbarn, adoptionsbidrag ...

~ Alternativ stavning: Hittar träffar med alternativa stavningar till det ord som står
före operatorn. Användbar vid osäkerhet om hur ett ord stavas.
Exempel på sökfråga: preskirptionstid~ OR kommitten~
Visar träffar för de rättstavade orden preskriptionstid eller kommittén.

() Gruppera uttryck: Sökord och operatorer som omsluts av parentes avgör i vilken
ordning uttrycket ska tolkas.
Exempel på sökfråga: bolag AND (avtal OR skatteavtal)
Visar träffar som innehåller bolag och ett av orden avtal eller skatteavtal (alternativt alla
tre orden).

Filtrera din sökning

  • År välj det gråa fältet under sökfältet
  • Område välj område i den övre vänstermarginalen
  • Kategori välj kategori i den nedre vänstermarginalen

Förslag på sökord

När du gör en sökning genom att klicka på Sök dyker det upp ett antal förslag på relaterade ord eller termer strax under sökfältet*. Med inspiration från dem kan du välja att omformulera din sökfråga, eller – genom att klicka på en föreslagen term – lägga till en eller flera termer direkt i sökfrågan. Den nya termen läggs alltid till sist i sökfrågan. Du kan också klicka ur termen igen för att ta bort den från din sökfråga. Observera att valet mellan att klicka på en term eller omformulera sökfrågan har olika effekt på sökresultatet.

Exempel:

Om du söker på bosättning i Sverige (antal träffar) och klickar på förslaget vistelse görs en ny sökning bosättning i Sverige vistelse (ett nytt antal träffar). Om du istället omformulerar frågan till vistelse i Sverige blir sökresultatet ett annat (ett nytt antal träffar).

*De relaterade termerna kan till exempel representera synonymer eller andra ord som ofta förekommer i liknande sammanhang som de ord du har valt att söka på. Målsättningen är att ordförslagen ska bli än mer relevanta för användaren i en kommande version av sökfunktionen.

Sökning på sidan

Om du vill söka på den sida där du befinner dig, tryck ”Ctrl + F”, då visas en sökruta.

Om du använder en iPad eller iPhone skriver du in sökordet in i webbläsaren. Längst ned i adressfältet visas ”På den här sidan”, klicka på den raden så visas resultatet.