Skatteverket registrerar en persons medborgarskap i folkbokföringen. Det gäller både svenskt och utländskt medborgarskap. Uppgift om medborgarskap är en del av informationen om personens identitet.

Uppdaterat