Den utgående och ingående skatten kan redovisas på olika sätt: enligt allmänna regler eller specialregler.