Skattesatsen för mervärdesskatt beror på vad för slags vara eller tjänst som omsatts.