Förordningen har en uttömmande uppräkning av vad som ska räknas som fasta kostnader som ger rätt till omställningsstöd. Den anger också vad som inte ska räknas som fasta kostnader. De fasta kostnaderna måste också belöpa på perioden.