Storleken på kompensationen beräknas utifrån mottagarens fastställda förvärvsinkomst och den kommunala skattesatsen för beskattningsåret 2023.

Beräkning av kompensationen

Storleken på kompensationen beräknas genom att ett underlag för kompensation multipliceras med summan av de skattesatser för kommunalskatt och regionskatt för beskattningsåret 2023 som gäller i hemortskommunen för den som har rätt till kompensationen (7 § första stycket kompensationsförordningen).

Beräkningen av kompensationen ska i möjligaste mån motsvara den skattelättnad som det förhöjda grundavdraget skulle ha inneburit (prop. 2023/24:91 s. 15). En helt individualiserad kompensation har dock inte bedömts vara möjlig (PM Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag, Fi2023/02676).

Begränsat skattskyldiga

För den som var begränsat skattskyldig under hela 2023 och har rätt till kompensationen gäller följande:

Underlaget för kompensation

I likhet med det förhöjda grundavdraget ökar underlaget för kompensation för en fastställd förvärvsinkomst på upp till 424 200 kr, för att sedan trappas av vid en fastställd förvärvsinkomst som överstiger 710 800 kr.

Underlaget för kompensation är följande belopp (8 § kompensationsförordningen):

Fastställd förvärvsinkomst 2023

Underlag för kompensation

Upp t.o.m. 22 300 kr

0 kr

Över 22 300 kr men inte 51 900 kr

Den fastställda förvärvsinkomsten minus 22 300 kr

Över 51 900 kr men inte 58 300 kr

80 % av den fastställda förvärvsinkomsten minus 11 800 kr

Över 58 300 kr men inte 103 100 kr

31 500 kr plus 5,7 % av den fastställda förvärvsinkomsten

Över 103 100 kr men inte 142 800 kr

17 500 kr plus 19,49 % av den fastställda förvärvsinkomsten

Över 142 800 kr men inte 163 200 kr

39,49 % av den fastställda förvärvsinkomsten minus 11 100 kr

Över 163 200 kr men inte 170 100 kr

49,49 % av den fastställda förvärvsinkomsten minus 27 500 kr

Över 170 100 kr men inte 290 300 kr

17 100kr plus 23,3 % av den fastställda förvärvsinkomsten

Över 290 300 kr men inte 413 700 kr

23 200 kr plus 21,2 % av den fastställda förvärvsinkomsten

Över 413 700 kr men inte 424 200 kr

58 000 kr plus 12,8 % av den fastställda förvärvsinkomsten

Över 424 200 kr men inte 710 800 kr

112 300 kr

Över 710 800 kr men inte 1 918 300 kr

112 300 kr minus 9,3 % av den del av den fastställda förvärvsinkomsten som överstiger 710 800 kr

Över 1 918 300 kr

0 kr

Kompensationen får inte överstiga den slutliga skatten

Storleken på kompensationen får inte överstiga mottagarens slutliga skatt för beskattningsåret 2023 (9 § kompensationsförordningen).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2024:406) om kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2] [3] [4] [5]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2023/24:91 Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1]