OBS: Nedan visas versionen från 16 apr 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 16 apr 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

När personer rör sig över gränserna inom EU-, EES-länderna och Schweiz gäller EU-rätten om var personerna ska vara socialförsäkrade och var socialavgifter ska betalas.