OBS: Detta är årsutgåva 2014.13. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

När personer rör sig över gränserna inom EU-, EES-länderna och Schweiz gäller EU-rätten om var personerna ska vara socialförsäkrade och var socialavgifter ska betalas.