OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Den som har inkomster av en anställning eller något annat förvärvsarbete ska betala allmän pensionsavgift. Man kan få skattereduktion för hela den allmänna pensionsavgiften.

Grundläggande bestämmelser

Den som har inkomster av en anställning eller av ett annat förvärvsarbete, ska enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift betala allmän pensionsavgift. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent på årsinkomster upp till 8,07 gånger inkomstbasbeloppet för det gällande året. Den högsta allmänna pensionsavgiften för inkomståret 2014 är 32 100 kronor (för 2013 32 000 kronor). Inkomstbasbeloppet är 56 900 kr för år 2014 (för 2013 56 600 kronor). Den allmänna pensionsavgiften påförs av Skatteverket och ingår i skattetabellerna för preliminär skatt.

Skattereduktion medges för hela avgiften

Skattereduktion medges med hela den allmänna pensionsavgiften (67 kap. 4 § IL). Man kan dock inte få högre skattereduktion än summan av den kommunala inkomstskatten, den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten och fastighetsavgiften. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot den allmänna pensionsavgiften (67 kap. 2 § andra stycket IL). Det innebär att den som har låg inkomst och därför inte betalar så mycket skatt inte kan få full skattereduktion för den allmänna pensionsavgiften.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift [1]