OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om vilka grundprinciper de olika K-regelverken bygger på och om deras särdrag. Det finns fyra kategorier av företag: K1–K4. K4 avser de företag som frivilligt har valt att tillämpa den internationella normgivningen IAS/IFRS och omfattas inte av BFN:s normgivning. Därför behandlas de inte här.