OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Skatteverket får över huvud taget inte påföra en uppgiftsskyldig ett skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgift som personen blivit åtalad för (HFD 2013 ref. 71).

Bestämmelse om att Skatteverket kan befria en person från ett skattetillägg som tagits ut på samma oriktiga uppgift som personen blivit dömd för enligt skattebrottslagen ska därför inte längre tillämpas (51 kap. 1 § andra stycket 4 SFL).

Det kan inte heller bli aktuellt att tillämpa bestämmelsen i den del som avser förverkande.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2013 ref. 71 [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]