OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Det kan uppstå situationer då internationell dubbelbeskattning inte kan undanröjas vare sig med stöd av intern rätt eller med stöd av skatteavtal. Om det finns ömmande omständigheter eller annars synnerliga skäl kan regeringen i sådana fall helt eller delvis befria från statlig inkomstskatt. Denna möjlighet, som använts endast i ett fåtal fall, finns i 65 kap. 11 § IL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]