OBS: Detta är utgåva 2015.1. Visa senaste utgåvan.

Meny

Skatteverket ska betala tillbaka överskott på skattekontot om kontohavaren begär det om det inte finns hinder mot återbetalning (64 kap. 2 § första stycket 1 SFL).

För att Skatteverket ska betala tillbaka skatter eller avgifter till en skattskyldig krävs att det totala saldot efter en avstämning av skattekontot visar på ett överskott, d.v.s. att Skatteverkets del och Kronofogdens del av skattekontot visar på ett sammantaget överskott. När skattekontot ska stämmas av framgår av 61 kap. 7 § SFL. Bestämmelsen kommenteras under skattekonton.

En begäran om återbetalning ska normalt vara skriftlig.

Läs även om hinder mot återbetalning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]