OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

En begränsat skattskyldig person ska beskattas för inkomster från och avyttringar av de värdepapper som finns uppräknade i IL respektive KupL.

Uppdaterat