OBS: Detta är utgåva 2015.11. Sidan är avslutad 2023.

Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt vid uttag av tjänst.

Allmänt

Uttag av tjänster, från ett företag, som används för privata ändamål eller för annat ändamål än den egna verksamheten beskattas om det sker utan ersättning (2 kap. 5 § ML).

Uttag av tjänster med utsträckning i tiden

Uttaget av en tjänst ska redovisas på samma sätt som övrig utgående skatt, d.v.s. i den redovisningsperiod då uttaget äger rum.

En tjänst kan tillhandahållas under en tid som sträcker sig över flera redovisningsperioder. Tjänsten ska då redovisas i varje redovisningsperiod med den del av tjänsten som tillhandahålls under perioden (13 kap. 12 § ML).

Detta gäller dock inte för sådana byggtjänster som i stället ska beskattas enligt 13 kap. 13 och 14 §§ ML.

Privat användning av personbil eller motorcykel

I det fall avdragsrätt finns för den ingående skatten vid inköp av personbil eller motorcykel ska privat användning av fordonet uttagsbeskattas. Samma sak gäller i de fall det finns avdragsrätt för hela den ingående skatten vid leasing av fordonet.

Redovisningen av den utgående skatten för uttaget får göras i den sista redovisningsperioden under det kalenderår då fordonet använts (13 kap. 15 § ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar