OBS: Detta är utgåva 2015.13. Visa senaste utgåvan.

Meny

Även om en försäkring som tillfallar en förmånstagare inte är ett arv, så kan försäkringsbeloppet som tillfaller en efterlevande make eller maka omfattas av den först avlidnas arvingars rätt till efterarv. Detta ska bedömas först när den efterlevande maken eller makan avlider.

En försäkring med förmånstagare är inte ett arv

Om den avlidne hade en försäkring där förmånstagare satts in ingår försäkringen inte i kvarlåtenskapen (20 kap. 5 § andra stycket ÄB).

Ett belopp som en efterlevande make eller maka får på grund av en försäkring utgör inte ett arv från den avlidne. Trots det kan försäkrings­beloppet komma att omfattas av den först avlidne makens eller makans arvingars rätt till efterarv. Om försäkringen omfattas av en rätt till efterarv ska bedömas först då den efterlevande maken eller makan avlider.

Efterarvingar till den först avlidna maken

Om den först avlidna maken eller makan efterlämnar efterarvingar enligt lag, alltså gemensamma bröstarvingar eller föräldrar och deras avkomlingar, antas (presumeras) dessa ha efterarvsrätt till försäkringen när förmånstagaren, d.v.s. den efterlevande maken eller makan, avlider.

Det innebär att de är dödsbodelägare i den efterlevande makens eller makans dödsbo och att de ska kallas till förrättningen och antecknas i bouppteckningen vid den efterlevande makens eller makans död (NJA 1975 s. 302, Walin & Lind, Ärvdabalken Del I [1 februari 2014, Zeteo], kommentaren till 3 kap. 2 § ÄB, Brattström & Singer 2011, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap s. 130–131.

Särkullbarn till den först avlidna maken

Om den först avlidna maken eller makan efterlämnar särkullbarn och särkull­barnen fått ut hela sitt arv efter föräldern är särkullbarnen inte efter­arvingar och har då inte heller efterarvsrätt till försäkringen (Walin & Lind, Ärvdabalken Del II [1 februari 2015, Zeteo], kommentaren till 14 kap. 4 § FAL).

Det innebär att de inte är dödsbodelägare i den efterlevande makens dödsbo och att de varken ska kallas till förrättningen eller antecknas i bouppteckningen vid den efterlevande makens död.

Vilka försäkringar omfattas?

Rätten till efterarv bedöms på samma sätt för alla försäkringar med förmånstagarförordnande, d.v.s. alla försäk­ringar som inte ingår i den först avlidna makens kvarlåtenskap.

Referenser på sidan

Högsta domstolen

  • NJA 1975 s. 302 [1]

Lagar & förordningar

  • Ärvdabalk (1958:637) [1]

Övrigt

  • Brattström & Singer, 2011, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap [1]
  • Walin & Lind, Ärvdabalken Del I (1 februari 2014, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 2 § ÄB [1]
  • Walin & Lind, Ärvdabalken Del II (1 februari 2015, Zeteo), kommentaren till 14 kap. 4 § FAL [1]