OBS: Detta är utgåva 2015.13. Visa senaste utgåvan.

Meny

I tabellerna visas vilka skattesatser som gäller i de olika medlemsländerna i EU respektive Schweiz och Norge. Uppgifterna i den första tabellen har hämtats från EU:s webbplats.

Land

Reducerad skattesats

Standardskattesats

Belgien

6 %, 12 %

21 %

Bulgarien

9 %

20 %

Cypern

5 %, 9%

19 %

Danmark

25 %

Estland

9 %

20 %

Finland

10 %, 14 %

24 %

Frankrike

2,1 %, 5,5 %, 10 %

20%

Grekland

6 %, 13 %

23 %

Irland

4,8 %, 9 %, 13,5 %

23 %

Italien

4 %, 10 %

22 %

Kroatien

5 %, 13 %

25 %

Lettland

12 %

21 %

Litauen

5 %, 9 %

21 %

Luxemburg

3 %, 8 %, 14 %

17 %

Malta

5 %, 7 %

18 %

Nederländerna

6 %

21 %

Polen

5 %, 8 %

23 %

Portugal

6 %, 13 %

23 %

Rumänien

5 %, 9 %

24 %

Slovakien

10 %

20 %

Slovenien

9,5 %

22 %

Spanien

4 %, 10 %

21 %

Storbritannien

5 %

20 %

Sverige

6 %, 12 %

25 %

Tjeckien

10 %, 15 %

21 %

Tyskland

7 %

19 %

Ungern

5 %, 18 %

27 %

Österrike

10 %, 12 %

20 %

Uppgifterna i tabellen nedan har hämtats från webbplatserna för den schweiziska respektive den norska skattemyndigheten.

Land

Reducerad skattesats

Standardskattesats

Norge

8 %, 15 %

25 %

Schweiz

2,5 %, 3,8 %

8 %

Referenser på sidan

Övrigt

  • Europeiska unionens webbplats [1]