OBS: Detta är utgåva 2015.15. Sidan är avslutad 2015.

Personer som är begränsat skattskyldiga enligt SINK eller A-SINK kan på begäran i vissa fall bli beskattade enligt IL i inkomstslaget tjänst. De har då också rätt till allmänna avdrag, i likhet med personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (62 kap. 9 § IL och 59 kap. 16 § IL). Detta förutsätter dock att överskottet av förvärvsinkomsterna i Sverige och andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande (90 procent eller mer), utgörs av förvärvsinkomster i Sverige.

Detta gäller för begränsat skattskyldiga som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 och 3 IL, d.v.s. de som begärt att bli beskattade enligt IL i stället för SINK eller A-SINK samt de som beskattas för näringsverksamhet från fast driftställe eller fastighet i Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster