OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person beskattas med kupongskatt för utdelningen. Ränta beskattas inte och inte heller kapitalvinst på delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto.

Utdelningar och räntor

En begränsat skattskyldig beskattas för avkastning på tillgångarna på investeringssparkontot på konventionellt sätt. Det innebär att utdelning beskattas enligt kupongskattelagen (1 § KupL) medan ränta inte beskattas i Sverige för den som är begränsat skattskyldig.

Om innehavaren av ett investeringssparkonto är obegränsat skattskyldig ska tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas.

Kapitalvinster

Kapitalvinst på delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto är inte skattepliktiga (3 kap. 19 § andra stycket IL).

Obegränsat skattskyldig del av året

Inkomsterna på investeringssparkontot ska beskattas konventionellt under den tid personen är begränsat skattskyldig. Om personen är obegränsat skattskyldig under en del av året ska schablonintäkten beräknas endast för den tid som innehavaren av investeringssparkontot har varit obegränsat skattskyldig.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Kupongskattelag (1970:624) [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster