OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Den som har ett underskott av kapital kan få en skattereduktion.

Skattereduktion för underskott av kapital

Om det uppkommer ett underskott av kapital, får man avdrag i form av en skattereduktion för underskottet (67 kap. 10 § IL). Skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av det återstående underskottet.

Investeraravdrag ger skattereduktion

Om investeraravdrag enligt 43 kap. IL ingår i underskott av kapital får man alltid skattereduktion med 30 procent av investeraravdraget.

Exempel: beräkna skattereduktionen för underskott av kapital

Greta har lån både på huset och på sommarstugan och har betalat 150 000 kr i ränta under beskattningsåret. Hon har dessutom köpt andelar i ett mindre företag i samband med en nyemission. Hon har betalat 100 000 kr för aktierna. Hon kan därför få ett investeraravdrag på 50 000 kr. Hennes totala underskott av kapital är därmed 200 000 kr. För den del av underskottet som avser investeraravdaget ska hon ha 30 procent i reduktion. För det övriga underskottet blir det reducerad reduktion på den del som överstiger 100 000 kr. Hennes skattereduktion blir därmed:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]