OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vinstmarginalbeskattning är en särskild form av beskattning som bygger på en princip om beskattning av en uppkommen vinstmarginal, till skillnad mot normalfallet när beskattning sker av varans eller tjänstens försäljningspris. I ML finns det två olika sorters bestämmelser om vinstmarginalbeskattning.De ena bestämmelserna gäller för resetjänster och de andra för begagnade varor m.m.