OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

En fodran som restförts till Kronofogden preskriberas efter en viss tid. I vissa fall kan preskriptionstiden förlängas.