OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteavdrag ska inte göras från enskilda ersättningsbelopp som understiger 100 kr (10 kap. 4 § punkt 1 SFL). Det gäller även om skyldigheten att göra skatteavdrag i övrigt är uppfyllda. Det kan exempelvis inträffa när en anställd som slutat sin anställning erhåller ett mindre belopp, under 100 kr, en senare månad från sin f.d. arbetsgivare. Bestämmelsen finns för att förenkla administrationen vid utbetalningar av småbelopp.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]