OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatt och avgifter som ska redovisas i en skattedeklaration ska normalt betalas samma dag som de redovisas.

Skatten ska betalas samma dag som den ska redovisas

Huvudregeln är att skatter och avgifter som ska redovisas i en skattedeklaration ska betalas in till skattekontot samma dag som de ska redovisas i deklarationen (62 kap. 3 § SFL).

En skattedeklaration för varje ändamål

Avdragen skatt, socialavgifter, mervärdesskatt och punktskatt samt i vissa fall skatt enligt SINK och A-SINK ska redovisas i en skattedeklaration för varje ändamål. Det finns också vissa särskilda skattedeklarationer för mervärdesskatt och vissa punktskatter. När de olika skattedeklarationerna ska ha kommit in till Skatteverket framgår av 26 kap. SFL. Se också sidorna om de olika skattedeklarationerna under Deklarationer och uppgiftslämnande.

Undantag: när beskattningsunderlaget för mervärdesskatt överstiger 40 miljoner kronor

Undantaget gäller företag som redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag för mervärdesskatt, exklusive unionsinterna förvärv och importer, som beräknas överstiga 40 miljoner kronor för ett beskattningsår. Företag som gör det ska betala avdragen skatt och arbetsgivaravgifter senast den 12:e i månaden efter redovisningsperioden (i januari den 17:e) trots att de inte behöver lämna sin redovisning förrän den 26:e i månaden efter redovisningsperioden. Den mervärdesskatt och den punktskatt som de redovisar den 26:e behöver de inte betala förrän den 26:e (62 kap. 3 § andra stycket SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar