OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Köparen är inte en privatperson

Punktskattepliktiga varor som förvärvas av andra än privatpersoner ska beskattas i det land dit varorna transporteras, se sidan Förvärv av punktskattepliktiga varor.

För att undvika dubbelbeskattning är en omsättning av punktskattepliktiga varor undantagen från skatteplikt om följande förutsättningar är uppfyllda (3 kap. 30 a § första stycket 2 ML):

  • varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land
  • köparen är inte en privatperson.

Undantaget gäller oavsett om transporten görs

  • av säljaren
  • av köparen
  • för någonderas räkning.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 138.2 b i mervärdesskattedirektivet.

Information om vad som är punktskattepliktiga varor hittar du under Förvärv av punktskattepliktiga varor.

Undantaget är tillämpligt om köparen t.ex. är en förening eller en institution som inte är registrerad till mervärdesskatt i ett EU-land.

Några beloppsgränser finns inte utan även mindre försäljningar kan göras från Sverige utan att svensk mervärdesskatt tas ut i sådana fall.

Köparen är en privatperson

Om köparen är en privatperson är transaktionen normalt skattepliktig även om varorna ska transporteras till ett annat EU-land. Är förutsättningarna för distansförsäljning uppfyllda är transaktionen inte omsatt i Sverige och ska av den anledningen inte beskattas här.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]