OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vid bodelning gäller samma regler för registrerade partner som för makar (3 kap. 1 § lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap). När orden gift, makar o.s.v. används i rättslig vägledning gäller det även registrerade partner.

Vid utgången av april 2009 upphörde lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap att gälla. Registrerade partner kan göra om sitt partnerskap till äktenskap genom att anmäla önskemål om detta till Skatteverket eller genom att viga sig.

För de par som inte gjort om sitt registrerade partnerskap till äktenskap tillämpas fortfarande lagen om registrerat partnerskap (2 § lagen [2009:260] om upphävande av lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]