OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2015.

En företagare som fått en tillgång skadad (varulager, maskiner, byggnader etc.) och som får ersättning för det från sin försäkringsgivare ska inte redovisa utgående mervärdesskatt på försäkringsersättningen.

Försäkringsersättning är inte omsättning

Försäkringsersättning som betalas ut till någon som fått en skada på grund av försäkringsavtalet är inte ersättning för någon vara eller tjänst som försäkringstagaren omsatt till försäkringsgivaren. Detsamma gäller försäkringsersättning för t.ex. stöld, inbrott, transportkostnader eller skördeskador. Det gäller också när försäkringsersättningen betalas av den skadevållande eller dennes försäkringsgivare.

Det förekommer att en försäkringsgivare som ett led i skaderegleringen övertar skadad egendom från försäkringstagaren. Inte heller i ett sådant fall omsätter försäkringstagaren någon vara eller tjänst till försäkringsgivaren.

Den som utför tjänster eller levererar varor mot ersättning är däremot skattskyldig för omsättningen av den varan eller tjänsten även om betalningen finansierats av ett försäkringsbolag.

Exempel: Reparation av skadade bilar

En bilverkstad omsätter en tjänst när den mot ersättning utför en reparation av en krockskadad bil. Bilverkstaden är därmed skattskyldig till mervärdesskatt för omsättningen av reparationstjänsten. Skatteverket anser att det gäller oavsett om reparationstjänsten faktureras den som ägde bilen vid skadetillfället eller dennes försäkringsgivare och oavsett vem som är ägare till bilen när reparationen utförs.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil [1]