OBS: Nedan visas versionen från 16 jun 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 16 jun 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Bidrag till kostnader för barn

Följande bidrag till kostnader för barn enligt SFB är skattefria (8 kap. 9 § IL):

 • barnbidrag
 • underhållsstöd
 • adoptionsbidrag
 • efterlevandestöd.

Bidrag till kostnader för bostad

Följande bidrag till kostnader för bostad är skattefria (8 kap. 10 § IL):

 • bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg enligt SFB
 • kommunalt bostadstillägg till handikappade.

Bistånd enligt socialtjänstlagen m.m.

Följande bistånd är skattefria (8 kap. 11 § IL):

 • bistånd enligt socialtjänstlagen
 • äldreförsörjningsstöd enligt 74 kap. SFB.

Att liknande bistånd är skattefria även om de inte lämnas med stöd av de nämnda lagarna framgår av orden ”och liknande ersättningar” i 11 §.

Bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. är skattefria enligt 8 kap. 12 § IL.

Ersättningar till nyanlända invandrare

En nyanländ invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan har rätt till etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg och bostadsersättning.

Sådana ersättningar är skattefria enligt 8 kap. 13 § IL. Det är Arbetsförmedlingen som fattar beslut om rätten till etableringsersättning. Reglerna finns i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [1]
 • lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare [1]
 • socialtjänstlagen (1999:799) [1]