OBS: Nedan visas versionen från 16 jun 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 16 jun 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Ett aktiebolag kan bildas, förändras eller upplösas genom fusion, delning (s.k. fission) och minskning av aktiekapital. En ekonomisk förening kan bildas, förändras eller upplösas genom fusion. Här kan du läsa om hur förfarandena genomförs,vad de får för rättsverkningar och borgenärernas roll.