OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Bokföring och redovisning behandlar de civilrättsliga reglerna om bl.a. den löpande bokföringen och vad som gäller när ett företag upprättar ett årsbokslut respektive en årsredovisning, t.ex. hur olika poster ska värderas. Hur redovisningen påverkar beskattningen beskrivs under respektive ämnesområde.