OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) betalas på ersättning för arbete och på inkomster för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt ska också betalas på vissa ersättningar och inkomster som inte är underlag för socialavgifter.

Uppdaterat