OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Vid behov kan ett skatteavtals territoriella tillämpningsområde senare utökas genom överenskommelse mellan parterna.

Avtalstext

1. This Convention may be extended, either in its entirety or with any necessary modifications [to any part of the territory of (State A) or of (State B) which is specifically excluded from the application of the Convention or], to any State or territory for whose international relations (State A) or (State B) is responsible, which imposes taxes substantially similar in character to those to which the Convention applies. Any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions, including conditions as to termination, as may be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels or in any other manner in accordance with their constitutional procedures.

2. Unless otherwise agreed by both Contracting States, the termination of the Convention by one of them under Article 30 shall also terminate, in the manner provided for in that Article, the application of the Convention [to any part of the territory of (State A) or of (State B) or] to any State or territory to which it has been extended under this Article.

Avvikelser i svenska skatteavtal

Möjligheten att utvidga det territorium som ett skatteavtal omfattar har inte någon praktisk betydelse för Sverige eftersom hela Sveriges territorium omfattas av våra skatteavtal. Däremot påverkas vissa av våra avtalspartners. Exempel på sådana bestämmelser finns i skatteavtalen med Nederländerna (artikel 31; SFS 1992:17) och Frankrike (artikel 29; SFS 1991:673).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike [1]
  • Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna [1]