OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgift ska lämnas den 31 januari till Skatteverket. Uppgifter även ska lämnas till den som kontrolluppgiften avser.

Tidpunkt när kontrolluppgifter ska lämnas

Kontrolluppgift för ersättningar som avser ett kalenderår ska lämnas till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande kalenderår (24 kap. 1 § SFL). Om den 31 januari är en lördag eller söndag får uppgifterna lämnas senast nästa vardag, enligt 2 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Särskilda tidpunkter gäller vid kontrolluppgiftslämnande

Uppgifter till den som kontrolluppgiften avser

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15–22 kap SFL ska senast den 31 januari året efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller lämna samma information till den person som kontrolluppgiften gäller. Särskild tidpunkt gäller för informationsuppgift till kund med anledning av FATCA-reglerna eller CRS och DAC 2-reglerna (34 kap. 3 § SFL).

Informationen behöver inte lämnas i en kopia av den kontrolluppgift som lämnas till Skatteverket utan kan t.ex. ske genom att de ackumulerade beloppen för bruttolön, förmåner, kostnadsersättningar och skatteavdrag redovisas på inkomstårets sista lönespecifikation.

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift för betalningar till och från utlandet behöver inte lämna uppgift till den som uppgiften avser.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]