OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Fingerade personuppgifter enligt LFP innebär att en person blir registrerad i folkbokföringen med andra personuppgifter än de verkliga. Någon koppling mellan de gamla och nya uppgifterna finns inte.

Det är Polismyndigheten som fattar beslut om att tilldela någon fingerade personuppgifter när andra skyddsåtgärder inte är tillräckliga. Personer som önskar att få fingerade personuppgifter ska därför hänvisas dit. Polismyndigheten ska meddela Skatteverket vilka fingerade uppgifter som ska registreras i folkbokföringen och hur länge de ska gälla.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter [1]