OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Trängselskatt betalas direkt till Trafikverket.

Hur ska trängselskatten betalas?

Trängselskatten ska betalas genom insättning på Transportstyrelsens särskilda konto för trängselskatt. Skatten anses vara betald den dag betalningen bokfördes på kontot (16 § LTS).

När ska trängselskatten betalas?

Trängselskatt som har beslutats enligt 2 § andra stycket LTS ska betalas senast den sista dagen i den andra kalendermånaden efter den månad beslutet gäller (12 § LTS).

Exempel: när trängselskatten ska betalas

En bil passerar betalstationer under mars månad. Trängselskatten som debiteras för dessa passager ska betalas senast den sista maj.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1] [2]