OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Statslåneräntan är en referensränta som används vid vissa skattemässiga beräkningar.

Statslåneräntan vid utgången av november

Statslåneräntan är en referensränta som fastställs veckovis av Riksgälden.

Den statslåneränta som gäller vid utgången av november används vid vissa beräkningar av underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel.

SLR vid utgången av november (%)

Kalenderåret

0,90

2014

0,65

2015

Genomsnittliga statslåneräntan

Den genomsnittliga statslåneräntan fastställs årligen av Skatteverket utifrån det medelvärde för statslåneräntan som varje vecka fastställs av Riksgälden.

Den genomsnittliga statslåneräntan används vid vissa beräkningar av underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel. Räntan används också av en arbetsgivare för att beräkna underlaget för SLP vid beräkningen av det schablonmässiga avdraget för en avsättning i balansräkningen.

Genomsnittlig SLR (%)

Kalenderåret

0,58

2015

1,62

2014

2,01

2013

1,52

2012

2,57

2011

2,76

2010

3,10

2009

3,88

2008

4,13

2007

3,61

2006

3,24

2005

4,31

2004

4,39

2003

5,15

2002

4,97

2001

5,35

2000

4,88

1999

4,98

1998

6,47

1997

7,90

1996

Referenser på sidan

Övrigt

  • Statslåneräntan på Riksgälden.se [1] [2]